Οι τεχνικές αναλύσεις ενός υλικού εύκαμπτης συσκευασίας στοχεύουν στην εξοικονόμηση χρόνου από την παραγωγή. Είναι απαραίτητες πριν οποιαδήποτε χρήση των υλικών και προβλέπουν τη συμπεριφορά του φιλμ συσκευασίας πάνω στη συσκευαστική μηχανή.

Τεχνικές αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν για επίλυση πιθανών προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά και νέα προϊόντα προσφέροντας τεκμηριωμένες απαντήσεις και εξασφαλίζοντας την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αναλύσεις, σε φιλμ εύκαμπτης συσκευασίας ή/και τελικά πακέτα:

 

 • Ισχύς λαμιναρίσματος
(ASTM F904)
 • Μέτρηση συντελεστής τριβής (CoF)
(ISO 8295)
 • Αντοχή στον εφελκυσμό
(ASTM D882)
 • Αντοχή στο σχίσιμο
(ASTM D1938)
 • Έλεγχος θερμοσυγκόλλησης και καμπύλη θερμοσυγκόλλησης
(DIN 55529)
 • Dart drop resistance
(ASTM D1709)
 • Έλεγχος blocking force
(ASTM D3354)
 • Διαπερατότητα σε οξυγόνο (OTR)
(ASTM D3985)
 • Διαπερατότητα σε υγρασία (WVTR)
(ASTM F1249)
 • Cobb test (Χαρτί/χαρτόνι με αντοχή στα λιπαρά)
(TAPPI T 441)
 • Kit test (Χαρτί/χαρτόνι με αντοχή σε υγρασία)
(TAPPI T 559)
 • Αντοχή μελανιών σε μηχανικές καταπονήσεις (Scratch, adhesion, scuff, wrinkle)
(Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στις μεθόδους Finat)
 • Αντοχή μελανιών σε διάφορα περιβάλλοντα (Υγρά, λιπαρά, όξινα, απορρυπαντικά, αλκοολούχα)
(ISO 2836)

 

Οι παραπάνω μέθοδοι ανάλυσης αποτελούν δείγμα των δυνατοτήτων μας. Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης νέων μεθόδων, αλλά και εναλλακτικών, ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών μας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός υλικού εύκαμπτης συσκευασίας εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο από άσκοπες και χρονοβόρες δοκιμές στην παραγωγή. Είναι απαραίτητες πριν οποιαδήποτε χρήση των υλικών και προβλέπουν τη συμπεριφορά του φιλμ συσκευασίας πάνω στη συσκευαστική μηχανή.

Τεχνικές αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν για επίλυση πιθανών προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά και νέα προϊόντα προσφέροντας τεκμηριωμένες απαντήσεις και εξασφαλίζοντας την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αναλύσεις, σε φιλμ εύκαμπτης συσκευασίας ή/και τελικά πακέτα:

 • Ισχύς λαμιναρίσματος
(ASTM F904)
 • Συντελεστής τριβής
(ASTM D1894)
 • Αντοχή στον εφελκυσμό
(ASTM D882)
 • Αντοχή στο σχίσιμο
(ASTM D1938)
 • Έλεγχος θερμοσυγκόλλησης
(ASTM F88)
 • Dart drop resistance
(ASTM D1709)
 • Έλεγχος blocking force
(ASTM D3354)
 • Στιλπνότητα (gloss)
(ASTM D2457)
 • Διαπερατότητα σε οξυγόνο (OTR)
(ASTM D3985)
 • Διαπερατότητα σε υγρασία (WVTR)
(ASTM F1249)

Οι παραπάνω μέθοδοι ανάλυσης αποτελούν μόνο δείγμα των δυνατοτήτων μας. Υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης νέων μεθόδων, αλλά και εναλλακτικών, ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών μας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.