Πλαστικά υλικά μίας χρήσης. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2151/2020.

Το Δεκέμβριο 2020 δημοσιεύτηκε ο κανονισμός 2020/2151, ο οποίος αφορά τη σήμανση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, όπως ορίζονται στο μέρος Δ του παραρτήματος της νομοθεσίας 2019/904. Τα πλαστικά προϊόντα αφορούν τα παρακάτω: Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν Υγρά μαντηλάκια Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με…