Κύριος ρόλος της συσκευασίας τροφίμων είναι η προστασία του προϊόντος. Εκτός από το ερμητικό κλείσιμο και την προστασία από εξωτερικούς παράγοντες επιμόλυνσης του τρόφιμου, το ίδιο το υλικό συσκευασίας οφείλει να είναι αδρανές προς το προϊόν, για όλη τη διάρκεια ζωής του τροφίμου. Οι χημικές αναλύσεις των συσκευασιών στοχεύουν στον έλεγχο της αδράνειάς τους προς το τρόφιμο. Βασική προϋπόθεση διασφάλισης της αδράνειας είναι η σωστή επιλογή των υλικών συσκευασίας και η συμμόρφωσή τους σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΕ) 1935/2004, η οποία θέτει τους κανόνες που οφείλουν να πληρούν όλα τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

Για τα πλαστικά υλικά σε επαφή με τρόφιμο, η νομοθεσία με την οποία πρέπει να δηλώνεται συμμόρφωση είναι η (ΕΕ) 10/2011. Σε αυτήν ορίζεται μια λίστα αποκλειστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συσκευασίες τροφίμων και ταυτόχρονα δηλώνονται τα όρια μετανάστευσής τους προς το προϊόν. Ως αποτέλεσμα, ο έλεγχος μετανάστευσης ουσιών προς το τρόφιμο είναι επιβεβλημένος και πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το εργαστήριό μας διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και πλήθος μεθόδων ανάλυσης, με σκοπό τη συμμόρφωση της συσκευασίας με τις παραπάνω νομοθεσίες, πιστοποιώντας ότι το υλικό συσκευασίας είναι κατάλληλο για επαφή με το τρόφιμο. Με αυτό τον τρόπο, παραγωγός και χρήστης δεσμεύονται στον τελικό καταναλωτή, για την ποιότητα του προϊόντος.

Οι παρακάτω αναλύσεις πραγματοποιούνται σε πλήθος συσκευασιών

Πλαστικά υλικά

Ολική Μετανάστευση

 • Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσομοιωτές A, B, C. D1 (Πλήρωση, κελί, βύθιση) σύμφωνα με τη 10/2011
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο σε λιπαρό προσομοιωτή D2 (Πλήρωση, κελί, βύθιση) σύμφωνα με τη 10/2011
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με ξηρό προσομοιωτή E (Tenax) σύμφωνα με τη 10/2011

Ειδική Μετανάστευση

 • Ειδική μετανάστευση μετάλλων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών (ΡΑΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση ουσιών της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)
 • Ειδική μετανάστευση δισφαινόλης Α (BPA)
 • Ειδική μετανάστευση φθαλικών εστέρων (phthalates, DEHP, BBP, DBP, DINP)
 • Ειδική μετανάστευση και τοξικολογική αποτίμηση ακούσια προστιθέμενων ουσιών (Non-intentionally added substances, NIAS assessment) με GC-MS/FID, LC-QToF-MS, Headspace GC/MS

Ανίχνευση Ουσιών

 • Ανίχνευση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH)
 • Ανίχνευση βαρέων μετάλλων για συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 62/1994
 • Ανίχνευση ουσιών PFAS, PFOA, PFOS
 • Προσδιορισμός πτητικών ουσιών (Solvent retention)

Μικροβιολογικές & Οργανοληπτικές Αναλύσεις

 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε υλικά συσκευασίας (Βακτήρια, ζύμες, μύκητες)
 • Προσδιορισμός οργανοληπτικών χαρακτηριστικών συσκευασίας (οσμή, γεύση)
ca.plastic1
ca.plastic2
te.flex2 e1717418176551

Χάρτινα υλικά

Ολική Μετανάστευση

 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με υδατικούς προσομοιωτές Α, B, C, D1
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με λιπαρό προσομοιωτή D2
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με ξηρό προσομοιωτή E (Tenax)

Ανίχνευση Ουσιών

 • Ανίχνευση βαρέων μετάλλων με ψυχρή και θερμή εκχύλιση (cold/hot water extract)
 • Ανίχνευση πενταχλωροφαινόλης (PCP)
 • Ανίχνευση ουσιών PFAS, PFOA, PFOS
 • Ανίχνευση Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
 • Ανίχνευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)
 • Ανίχνευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών (ΡΑΑ)
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε υλικά συσκευασίας (Βακτήρια, ζύμες, μύκητες)

Ειδική Μετανάστευση

 • Ειδική μετανάστευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)
 • Ειδική μετανάστευση και τοξικολογική αποτίμηση ακούσια προστιθέμενων ουσιών (Non-intentionally added substances, NIAS assessment)
 • Μετανάστευση Optical brighteners

Συμμόρφωση με Εθνικές Νομοθεσίες/Οδηγίες

 • Συμμόρφωση υλικού με ελληνική νομοθεσία (Άρθρο 24, Κώδικας τροφίμου και ποτών)
 • Συμμόρφωση υλικού με γερμανική νομοθεσία (BfR, Articles XXXVI, -1, -2, -3)
 • Συμμόρφωση υλικού με ιταλική νομοθεσία (Italian ministerial decree 1973 (Chapter IV– Paper and paperboard)
 • Συμμόρφωση υλικού με γαλλική νομοθεσία (DGCCRF)
 • Συμμόρφωση υλικού με οδηγίες EDQM
 • Συμμόρφωση υλικού με οδηγίες CEPI

ca.paper2 e1717416919421
ca.paper1

Μεταλλικά υλικά

Ολική μετανάστευση

 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με υδατικούς προσομοιωτές Α, B, C, D1
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με λιπαρό προσομοιωτή D2

Ειδική μετανάστευση

 • Ειδική μετανάστευση μετάλλων
 • Ειδική μετανάστευση NOGE, BADGE, BFDGE
 • Ειδική μετανάστευση δισφαινόλης Α (BPA)

Συμμόρφωση με Εθνικές Νομοθεσίες/Οδηγίες

 • Συμμόρφωση υλικού με ελληνική νομοθεσία (Άρθρο 22, Κώδικας τροφίμου και ποτών)
 • Συμμόρφωση υλικού με Council of Europe (οδηγία CM/Res(2020)9, EDQM)
ca.alluminium2 e1717418073893

Άλλα υλικά (Σιλικόνη, Κεραμικά, Ξύλινα, Παιχνίδια)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

 

ca.misc3
ca.misc2
ca.misc

Τρόφιμα

 • Επιταχυνόμενος προσδιορισμός χρόνου ζωής σε συσκευασμένο τρόφιμο
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε συσκευασμένο τρόφιμο (ΟΜΧ, Salmonella, Staphilococci, e. coli)
 • Οργανοληπτικές αναλύσεις σε συσκευασμένο τρόφιμο (Γεύση, Οσμή)
ca.food
Πλαστικά υλικά

Πλαστικά υλικά

Ολική Μετανάστευση

 • Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσομοιωτές A, B, C. D1 (Πλήρωση, κελί, βύθιση) σύμφωνα με τη 10/2011
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο σε λιπαρό προσομοιωτή D2 (Πλήρωση, κελί, βύθιση) σύμφωνα με τη 10/2011
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με ξηρό προσομοιωτή E (Tenax) σύμφωνα με τη 10/2011

Ειδική Μετανάστευση

 • Ειδική μετανάστευση μετάλλων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών (ΡΑΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση ουσιών της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)
 • Ειδική μετανάστευση δισφαινόλης Α (BPA)
 • Ειδική μετανάστευση φθαλικών εστέρων (phthalates, DEHP, BBP, DBP, DINP)
 • Ειδική μετανάστευση και τοξικολογική αποτίμηση ακούσια προστιθέμενων ουσιών (Non-intentionally added substances, NIAS assessment) με GC-MS/FID, LC-QToF-MS, Headspace GC/MS

Ανίχνευση Ουσιών

 • Ανίχνευση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH)
 • Ανίχνευση βαρέων μετάλλων για συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 62/1994
 • Ανίχνευση ουσιών PFAS, PFOA, PFOS
 • Προσδιορισμός πτητικών ουσιών (Solvent retention)

Μικροβιολογικές & Οργανοληπτικές Αναλύσεις

 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε υλικά συσκευασίας (Βακτήρια, ζύμες, μύκητες)
 • Προσδιορισμός οργανοληπτικών χαρακτηριστικών συσκευασίας (οσμή, γεύση)
ca.plastic1
ca.plastic2
te.flex2 e1717418176551
Χάρτινα υλικά

Χάρτινα υλικά

Ολική Μετανάστευση

 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με υδατικούς προσομοιωτές Α, B, C, D1
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με λιπαρό προσομοιωτή D2
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με ξηρό προσομοιωτή E (Tenax)

Ανίχνευση Ουσιών

 • Ανίχνευση βαρέων μετάλλων με ψυχρή και θερμή εκχύλιση (cold/hot water extract)
 • Ανίχνευση πενταχλωροφαινόλης (PCP)
 • Ανίχνευση ουσιών PFAS, PFOA, PFOS
 • Ανίχνευση Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
 • Ανίχνευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)
 • Ανίχνευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών (ΡΑΑ)
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε υλικά συσκευασίας (Βακτήρια, ζύμες, μύκητες)

Ειδική Μετανάστευση

 • Ειδική μετανάστευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)
 • Ειδική μετανάστευση και τοξικολογική αποτίμηση ακούσια προστιθέμενων ουσιών (Non-intentionally added substances, NIAS assessment)
 • Μετανάστευση Optical brighteners

Συμμόρφωση με Εθνικές Νομοθεσίες/Οδηγίες

 • Συμμόρφωση υλικού με ελληνική νομοθεσία (Άρθρο 24, Κώδικας τροφίμου και ποτών)
 • Συμμόρφωση υλικού με γερμανική νομοθεσία (BfR, Articles XXXVI, -1, -2, -3)
 • Συμμόρφωση υλικού με ιταλική νομοθεσία (Italian ministerial decree 1973 (Chapter IV– Paper and paperboard)
 • Συμμόρφωση υλικού με γαλλική νομοθεσία (DGCCRF)
 • Συμμόρφωση υλικού με οδηγίες EDQM
 • Συμμόρφωση υλικού με οδηγίες CEPI

ca.paper2 e1717416919421
ca.paper1
Μεταλλικά υλικά

Μεταλλικά υλικά

Ολική μετανάστευση

 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με υδατικούς προσομοιωτές Α, B, C, D1
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με λιπαρό προσομοιωτή D2

Ειδική μετανάστευση

 • Ειδική μετανάστευση μετάλλων
 • Ειδική μετανάστευση NOGE, BADGE, BFDGE
 • Ειδική μετανάστευση δισφαινόλης Α (BPA)

Συμμόρφωση με Εθνικές Νομοθεσίες/Οδηγίες

 • Συμμόρφωση υλικού με ελληνική νομοθεσία (Άρθρο 22, Κώδικας τροφίμου και ποτών)
 • Συμμόρφωση υλικού με Council of Europe (οδηγία CM/Res(2020)9, EDQM)
ca.alluminium2 e1717418073893
Άλλα υλικά

Άλλα υλικά (Σιλικόνη, Κεραμικά, Ξύλινα, Παιχνίδια)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

 

ca.misc3
ca.misc2
ca.misc
Τρόφιμα

Τρόφιμα

 • Επιταχυνόμενος προσδιορισμός χρόνου ζωής σε συσκευασμένο τρόφιμο
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε συσκευασμένο τρόφιμο (ΟΜΧ, Salmonella, Staphilococci, e. coli)
 • Οργανοληπτικές αναλύσεις σε συσκευασμένο τρόφιμο (Γεύση, Οσμή)
ca.food

Κύριος ρόλος της συσκευασίας τροφίμων είναι η προστασία του προϊόντος. Εκτός από το ερμητικό κλείσιμο και την προστασία από εξωτερικούς παράγοντες επιμόλυνσης του τρόφιμου, το ίδιο το υλικό συσκευασίας οφείλει να είναι αδρανές προς το προϊόν, για όλη τη διάρκεια ζωής του τροφίμου. Οι χημικές αναλύσεις των συσκευασιών στοχεύουν στον έλεγχο της αδράνειάς τους προς το τρόφιμο. Βασική προϋπόθεση διασφάλισης της αδράνειας είναι η σωστή επιλογή των υλικών συσκευασίας και η συμμόρφωσή τους σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΕ) 1935/2004, η οποία θέτει τους κανόνες που οφείλουν να πληρούν όλα τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

Για τα πλαστικά υλικά σε επαφή με τρόφιμο, η νομοθεσία με την οποία πρέπει να δηλώνεται συμμόρφωση είναι η (ΕΕ) 10/2011. Σε αυτήν ορίζεται μια λίστα αποκλειστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συσκευασίες τροφίμων και ταυτόχρονα δηλώνονται τα όρια μετανάστευσής τους προς το προϊόν. Ως αποτέλεσμα, ο έλεγχος μετανάστευσης ουσιών προς το τρόφιμο είναι επιβεβλημένος και πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το εργαστήριό μας διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και πλήθος μεθόδων ανάλυσης, με σκοπό τη συμμόρφωση της συσκευασίας με τις παραπάνω νομοθεσίες, πιστοποιώντας ότι το υλικό συσκευασίας είναι κατάλληλο για επαφή με το τρόφιμο. Με αυτό τον τρόπο, παραγωγός και χρήστης δεσμεύονται στον τελικό καταναλωτή, για την ποιότητα του προϊόντος.

Οι παρακάτω αναλύσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε πλήθος συσκευασιών

Πλαστικά υλικά

 

Ολική Μετανάστευση

 • Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσομοιωτές A, B, C. D1 (Πλήρωση, κελί, βύθιση) σύμφωνα με τη 10/2011
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο σε λιπαρό προσομοιωτή D2 (Πλήρωση, κελί, βύθιση) σύμφωνα με τη 10/2011
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με ξηρό προσομοιωτή E (Tenax) σύμφωνα με τη 10/2011

 

Ειδική Μετανάστευση

 • Ειδική μετανάστευση μετάλλων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών (ΡΑΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση ουσιών της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)
 • Ειδική μετανάστευση δισφαινόλης Α (BPA)
 • Ειδική μετανάστευση φθαλικών εστέρων (phthalates, DEHP, BBP, DBP, DINP)
 • Ειδική μετανάστευση και τοξικολογική αποτίμηση ακούσια προστιθέμενων ουσιών (Non-intentionally added substances, NIAS assessment) με GC-MS/FID, LC-QToF-MS, Headspace GC/MS

 

Ανίχνευση Ουσιών        

 • Ανίχνευση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH)
 • Ανίχνευση βαρέων μετάλλων για συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 62/1994
 • Ανίχνευση ουσιών PFAS, PFOA, PFOS
 • Προσδιορισμός πτητικών ουσιών (Solvent retention)

 

Μικροβιολογικές & Οργανοληπτικές Αναλύσεις

 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε υλικά συσκευασίας (Βακτήρια, ζύμες, μύκητες)
 • Προσδιορισμός οργανοληπτικών χαρακτηριστικών συσκευασίας (οσμή, γεύση)
ca.plastic1
ca.plastic2

Χάρτινα υλικά

 

Ολική Μετανάστευση  

 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με υδατικούς προσομοιωτές Α, B, C, D1
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με λιπαρό προσομοιωτή D2
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με ξηρό προσομοιωτή E (Tenax)

 

Ανίχνευση Ουσιών        

 • Ανίχνευση βαρέων μετάλλων με ψυχρή και θερμή εκχύλιση (cold/hot water extract)
 • Ανίχνευση πενταχλωροφαινόλης (PCP)
 • Ανίχνευση ουσιών PFAS, PFOA, PFOS
 • Ανίχνευση Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
 • Ανίχνευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)
 • Ανίχνευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών (ΡΑΑ)
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε υλικά συσκευασίας (Βακτήρια, ζύμες, μύκητες)

 

Ειδική Μετανάστευση

Ειδική μετανάστευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)

 • Ειδική μετανάστευση και τοξικολογική αποτίμηση ακούσια προστιθέμενων ουσιών (Non-intentionally added substances, NIAS assessment)
 • Μετανάστευση Optical brighteners

 

Συμμόρφωση με Εθνικές Νομοθεσίες/Οδηγίες

 • Συμμόρφωση υλικού με ελληνική νομοθεσία (Άρθρο 24, Κώδικας τροφίμου και ποτών)
 • Συμμόρφωση υλικού με γερμανική νομοθεσία (BfR, Articles XXXVI, -1, -2, -3)
 • Συμμόρφωση υλικού με ιταλική νομοθεσία (Italian ministerial decree 1973 (Chapter IV– Paper and paperboard)
 • Συμμόρφωση υλικού με γαλλική νομοθεσία (DGCCRF)
 • Συμμόρφωση υλικού με οδηγίες EDQM
 • Συμμόρφωση υλικού με οδηγίες CEPI
ca.paper2 e1717416919421
ca.paper1

Μεταλλικά υλικά

 

Ολική μετανάστευση    

 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με υδατικούς προσομοιωτές Α, B, C, D1
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με λιπαρό προσομοιωτή D2

 

Ειδική μετανάστευση   

 • Ειδική μετανάστευση μετάλλων
 • Ειδική μετανάστευση NOGE, BADGE, BFDGE
 • Ειδική μετανάστευση δισφαινόλης Α (BPA)

 

Συμμόρφωση με Εθνικές Νομοθεσίες/Οδηγίες 

 • Συμμόρφωση υλικού με ελληνική νομοθεσία (Άρθρο 22, Κώδικας τροφίμου και ποτών)
 • Συμμόρφωση υλικού με Council of Europe (οδηγία CM/Res(2020)9, EDQM)
ca.alluminium2 e1717418073893

Άλλα υλικά (Σιλικόνη, Κεραμικά, Ξύλινα, Παιχνίδια)

 

ca.misc3
ca.misc2
ca.misc

Τρόφιμα

 • Επιταχυνόμενος προσδιορισμός χρόνου ζωής σε συσκευασμένο τρόφιμο
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε συσκευασμένο τρόφιμο (ΟΜΧ, Salmonella, Staphilococci, e. coli)
 • Οργανοληπτικές αναλύσεις σε συσκευασμένο τρόφιμο (Γεύση, Οσμή)
ca.food
Πλαστικά υλικά

Πλαστικά υλικά

 

Ολική Μετανάστευση

 • Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσομοιωτές A, B, C. D1 (Πλήρωση, κελί, βύθιση) σύμφωνα με τη 10/2011
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο σε λιπαρό προσομοιωτή D2 (Πλήρωση, κελί, βύθιση) σύμφωνα με τη 10/2011
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με ξηρό προσομοιωτή E (Tenax) σύμφωνα με τη 10/2011

 

Ειδική Μετανάστευση

 • Ειδική μετανάστευση μετάλλων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών (ΡΑΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση ουσιών της (ΕΕ) 10/2011
 • Ειδική μετανάστευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)
 • Ειδική μετανάστευση δισφαινόλης Α (BPA)
 • Ειδική μετανάστευση φθαλικών εστέρων (phthalates, DEHP, BBP, DBP, DINP)
 • Ειδική μετανάστευση και τοξικολογική αποτίμηση ακούσια προστιθέμενων ουσιών (Non-intentionally added substances, NIAS assessment) με GC-MS/FID, LC-QToF-MS, Headspace GC/MS

 

Ανίχνευση Ουσιών        

 • Ανίχνευση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH)
 • Ανίχνευση βαρέων μετάλλων για συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 62/1994
 • Ανίχνευση ουσιών PFAS, PFOA, PFOS
 • Προσδιορισμός πτητικών ουσιών (Solvent retention)

 

Μικροβιολογικές & Οργανοληπτικές Αναλύσεις

 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε υλικά συσκευασίας (Βακτήρια, ζύμες, μύκητες)
 • Προσδιορισμός οργανοληπτικών χαρακτηριστικών συσκευασίας (οσμή, γεύση)
ca.plastic1
ca.plastic2
Χάρτινα υλικά

Χάρτινα υλικά

 

Ολική Μετανάστευση  

 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με υδατικούς προσομοιωτές Α, B, C, D1
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με λιπαρό προσομοιωτή D2
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με ξηρό προσομοιωτή E (Tenax)

 

Ανίχνευση Ουσιών        

 • Ανίχνευση βαρέων μετάλλων με ψυχρή και θερμή εκχύλιση (cold/hot water extract)
 • Ανίχνευση πενταχλωροφαινόλης (PCP)
 • Ανίχνευση ουσιών PFAS, PFOA, PFOS
 • Ανίχνευση Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
 • Ανίχνευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)
 • Ανίχνευση Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών (ΡΑΑ)
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε υλικά συσκευασίας (Βακτήρια, ζύμες, μύκητες)

 

Ειδική Μετανάστευση

Ειδική μετανάστευση ορυκτελαίων (MOSH/MOAH)

 • Ειδική μετανάστευση και τοξικολογική αποτίμηση ακούσια προστιθέμενων ουσιών (Non-intentionally added substances, NIAS assessment)
 • Μετανάστευση Optical brighteners

 

Συμμόρφωση με Εθνικές Νομοθεσίες/Οδηγίες

 • Συμμόρφωση υλικού με ελληνική νομοθεσία (Άρθρο 24, Κώδικας τροφίμου και ποτών)
 • Συμμόρφωση υλικού με γερμανική νομοθεσία (BfR, Articles XXXVI, -1, -2, -3)
 • Συμμόρφωση υλικού με ιταλική νομοθεσία (Italian ministerial decree 1973 (Chapter IV– Paper and paperboard)
 • Συμμόρφωση υλικού με γαλλική νομοθεσία (DGCCRF)
 • Συμμόρφωση υλικού με οδηγίες EDQM
 • Συμμόρφωση υλικού με οδηγίες CEPI
ca.paper2 e1717416919421
ca.paper1
Μεταλλικά υλικά

Μεταλλικά υλικά

 

Ολική μετανάστευση    

 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με υδατικούς προσομοιωτές Α, B, C, D1
 • Ολική μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο με λιπαρό προσομοιωτή D2

 

Ειδική μετανάστευση   

 • Ειδική μετανάστευση μετάλλων
 • Ειδική μετανάστευση NOGE, BADGE, BFDGE
 • Ειδική μετανάστευση δισφαινόλης Α (BPA)

 

Συμμόρφωση με Εθνικές Νομοθεσίες/Οδηγίες 

 • Συμμόρφωση υλικού με ελληνική νομοθεσία (Άρθρο 22, Κώδικας τροφίμου και ποτών)
 • Συμμόρφωση υλικού με Council of Europe (οδηγία CM/Res(2020)9, EDQM)
ca.alluminium2 e1717418073893
Άλλα υλικά

Άλλα υλικά (Σιλικόνη, Κεραμικά, Ξύλινα, Παιχνίδια)

 

ca.misc3
ca.misc2
ca.misc
Τρόφιμα

Τρόφιμα

 • Επιταχυνόμενος προσδιορισμός χρόνου ζωής σε συσκευασμένο τρόφιμο
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις σε συσκευασμένο τρόφιμο (ΟΜΧ, Salmonella, Staphilococci, e. coli)
 • Οργανοληπτικές αναλύσεις σε συσκευασμένο τρόφιμο (Γεύση, Οσμή)
ca.food