Το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainability) και της προστασίας του περιβάλλοντος έρχεται όλο και πιο κοντά στις ζωές των καταναλωτών.

Ένα από τα ισχυρότερα σημεία της Pack–Lab είναι η εξειδίκευση των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης της συσκευασίας. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει με οποιαδήποτε ζήτηση σχετική με την κυκλική οικονομία και τη συσκευασία.

Ενδεικτικά, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με τις παρακάτω υπηρεσίες:

 •  Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σε θέματα “sustainability”
 • Σχεδιασμός δομών εύκαμπτης συσκευασίας για την κυκλική οικονομία
 • Επί τόπου έλεγχος και βελτιστοποίησης
 • Συσκευασίας στις συσκευαστικές μηχανές των παραγωγών τροφίμων
 • Έλεγχος και πιστοποίηση ανακυκλώσιμης εύκαμπτης συσκευασίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Μέσω των παραπάνω, οι συνεργάτες μας απολαμβάνουν:

 • Νέα προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον
 • Ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ για τα προϊόντα τους
 • Βελτίωση της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης
 • Έγκαιρο σχεδιασμό προϊόντων και συμφωνία με νομοθεσίες και πιθανή φορολογία για τις μη-φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες
circular economy circle image for sustainability
circular economy circle image for sustainability

Το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος έρχεται όλο και πιο κοντά στις ζωές των καταναλωτών.

Ένα από τα ισχυρότερα σημεία της Pack–Lab είναι η εξειδίκευση των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης της συσκευασίας (sustainability). Η ομάδα μας είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει με οποιαδήποτε ζήτηση σχετική με την
κυκλική οικονομία και τη συσκευασία.

Ενδεικτικά, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με τις παρακάτω υπηρεσίες:

 •  Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σε θέματα “sustainability”
 • Σχεδιασμός δομών εύκαμπτης συσκευασίας για την κυκλική οικονομία
 • Επί τόπου έλεγχος και βελτιστοποίησης
 • Συσκευασίας στις συσκευαστικές μηχανές των παραγωγών τροφίμων
 • Έλεγχος και πιστοποίηση ανακυκλώσιμης εύκαμπτης συσκευασίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Μέσω των παραπάνω, οι συνεργάτες μας απολαμβάνουν:

 • Νέα προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον
 • Ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ για τα προϊόντα τους
 • Βελτίωση της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης
 • Έγκαιρο σχεδιασμό προϊόντων και συμφωνία με νομοθεσίες και πιθανή φορολογία για τις μη-φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες