Οι εργαστηριακές αναλύσεις που προσφέρονται από την Pack-Lab εξειδικεύονται στον τομέα της συσκευασίας. Η συσκευασία τροφίμων και ιδιαίτερα τα πολυστρωματικά υλικά, απαιτούν προσοχή κατά τη χρήση τους, λόγω της πολυπλοκότητας των πρώτων υλών και των προσθέτων που υπάρχουν στη μάζα τους. Το γεγονός ότι αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες (π.χ. τρόπος παραγωγής, περιβαλλοντικές συνθήκες, συσκευαστικές μηχανές), καθιστά τη χρήση της συσκευασίας μια συνεχή πρόκληση για τους παραγωγούς τροφίμων.

Για τον παραπάνω λόγο, είναι δυνατό να προκύψουν απρόοπτα κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά και μετέπειτα στη διατηρησιμότητα του προϊόντος στο ράφι.

Το εργαστήριό μας προσφέρει εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία μας πάνω στον κλάδο, οδηγούν σε τεκμηριωμένα αποτελέσματα, τα οποία προβλέπουν τη συμπεριφορά των υλικών σε παραγωγή και ράφι.

Χημικές αναλύσεις
Τεχνικές αναλύσεις
lab machine working
lab machine working

Η εύκαμπτη συσκευασία και ιδιαίτερα τα πολυστρωματικά υλικά, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους, λόγω της πολυπλοκότητας των πρώτων υλών και των προσθέτων που υπάρχουν στη μάζα τους. Το γεγονός ότι αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα, που μπορεί να επηρεαστεί από διαφορετικούς παράγοντες (τρόπος παραγωγής, περιβαλλοντικές συνθήκες, συσκευαστικές μηχανές κτλ), καθιστά την εύκαμπτη συσκευασία ακόμη πιο δύσκολη στη χρήση της.

Για τον παραπάνω λόγο, είναι δυνατό να προκύψουν απρόοπτα κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά και μετέπειτα στη διατηρησιμότητα του προϊόντος στο ράφι.

Το εργαστήριό μας προσφέρει εξειδικευμένες αναλύσεις για τις συσκευασίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία μας πάνω στον κλάδο, οδηγούν σε τεκμηριωμένο αποτέλεσμα που προβλέπει τη συμπεριφορά των υλικών σε παραγωγή και ράφι.

Χημικές αναλύσεις
Τεχνικές αναλύσεις