Τα νομικά θέματα αφορούν το πιο σημαντικό κομμάτι μιας συσκευασίας: Την ασφάλεια του τροφίμου και του καταναλωτή. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη συσκευασία τροφίμων είναι πολύπλευρη και απαιτεί χρόνο μελέτης και εφαρμογής. Σύμφωνα με το νόμο πλαίσιο 1935/2004/EC, που αφορά τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα, απαιτείται η διακίνηση κατάλληλων δηλώσεων συμμόρφωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία, πολλές φορές, δεν τηρείται, περιέχει παγίδες και μπορεί να παραπλανήσει παραγωγούς και χρήστες των συσκευασιών.

Η έμπειρη ομάδα μας, είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει στις παραπάνω απαιτήσεις, καλύπτοντας, τόσο τις ανάγκες της νομοθεσίας, όσο και αυτές των πιστοποιήσεων των εταιριών από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή, καθώς και τη βέλτιστη ποιότητα των τελικών προϊόντων.

Επιπλέον, σχεδιάζοντας ένα οργανωμένο σύστημα, προλαμβάνουμε λάθη και παραλήψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, που μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή ακόμη και ανάκληση προϊόντων από την αγορά.

Στόχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά θέματα:

 • Οργάνωση βάσης δεδομένων και τήρηση δηλώσεων συμμόρφωσης και νομικών εγγράφων
 • Συνεχής παρακολούθηση σε υφιστάμενα και νέα προϊόντα
 • Διενέργεια αναλύσεων και ελέγχων που αφορούν νομική συμμόρφωση
 • Προετοιμασία εταιρίας για πιθανό έλεγχο από φορείς
 • Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • Συνεργασία με την εφοδιαστική αλυσίδα για την ανάπτυξη ενός συνεχούς και σταθερού συστήματος πιστοποιητικών, βάσει των απαιτήσεων των συνεργατών μας
2shutterstock 530369062
2shutterstock 530369062

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη συσκευασία τροφίμων είναι πολύπλευρη και απαιτεί χρόνο μελέτης και εφαρμογής. Σύμφωνα με το νόμο πλαίσιο 1935/2004/EC, που αφορά τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα, απαιτείται η διακίνηση κατάλληλων δηλώσεων συμμόρφωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία, πολλές φορές, δεν τηρείται, περιέχει παγίδες και μπορεί να παραπλανήσει παραγωγούς και χρήστες των συσκευασιών.

Η έμπειρη ομάδα μας, είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει στις παραπάνω απαιτήσεις, καλύπτοντας, τόσο τις ανάγκες της νομοθεσίας, όσο και αυτές των πιστοποιήσεων των εταιριών από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του τελικού καταναλωτή, καθώς και τη βέλτιστη ποιότητα των τελικών προϊόντων.

Επιπλέον, σχεδιάζοντας ένα οργανωμένο σύστημα, προλαμβάνουμε λάθη και παραλήψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, που μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή ακόμη και ανάκληση προϊόντων από την αγορά.

Στόχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά θέματα:

 • Οργάνωση βάσης δεδομένων και τήρηση δηλώσεων συμμόρφωσης και νομικών εγγράφων
 • Συνεχής παρακολούθηση σε υφιστάμενα και νέα προϊόντα
 • Διενέργεια αναλύσεων και ελέγχων που αφορούν νομική συμμόρφωση
 • Προετοιμασία εταιρίας για πιθανό έλεγχο από φορείς
 • Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • Συνεργασία με την εφοδιαστική αλυσίδα για την ανάπτυξη ενός συνεχούς και σταθερού συστήματος πιστοποιητικών, βάσει των απαιτήσεων των συνεργατών μας