Με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Pack-Lab στοχεύει στην απλούστευση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της εύκαμπτης συσκευασίας για την εταιρία σας. Οι ποικίλες ανάγκες της αγοράς και οι υψηλές απαιτήσεις που έχουν θέσει οι νομοθεσίες αλλά και οι τελικοί καταναλωτές, έχουν οδηγήσει την εύκαμπτη συσκευασία σε ένα δυναμικό και πολύπλοκο σύστημα, το οποίο απαιτεί λεπτή διαχείριση. Ο σχεδιασμός της αποτελεί πάντοτε πρόκληση και η χρήση της στην παραγωγική διαδικασία είναι σύνθετη και πολύπλευρη, όσο απλή και αν είναι η τελική εφαρμογή.

Στα νέα προϊόντα, απαιτείται πληθώρα δοκιμών με διαφορετικά υλικά συσκευασίας, ποικίλες ρυθμίσεις μηχανών ή ακόμη και αλλαγές τους, οι οποίες απαιτούν πολύτιμο χρόνο και χρήμα. Τα παραπάνω οδηγούν το χρήστη της συσκευασίας να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα του προϊόντος και στην παραγωγικότητα, προκειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει την αγορά.

Σε αυτές, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, απαιτείται σωστός σχεδιασμός της συσκευασίας με προσεκτικά βήματα, τεχνογνωσία και αμεροληψία, καθώς και υποστήριξη από τις κατάλληλες εργαστηριακές αναλύσεις, ώστε να αποφεύγονται μελλοντικά θέματα στην παραγωγή.

Τεχνικά Θέματα
Νομικά Θέματα
Sustainability
Theodoros Paraskevopoulos in the lab
two scientists doing laboratory testing analysis

Οι ποικίλες ανάγκες της αγοράς και οι υψηλές απαιτήσεις που έχουν θέσει οι νομοθεσίες αλλά και οι τελικοί καταναλωτές, έχουν οδηγήσει την εύκαμπτη συσκευασία σε ένα δυναμικό και πολύπλοκο σύστημα, που χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση. Ο σχεδιασμός της αποτελεί πάντοτε μια πρόκληση, και η χρήση της στην παραγωγική διαδικασία είναι σύνθετη και πολύπλευρη, όσο απλή και αν είναι η τελική εφαρμογή.

Στα νέα προϊόντα, απαιτείται πληθώρα δοκιμών με διαφορετικά υλικά συσκευασίας, ποικίλες ρυθμίσεις μηχανών ή ακόμη και αλλαγές τους, που σπαταλούν πολύτιμο χρόνο και χρήμα. Πολλές φορές, τα παραπάνω οδηγούν το χρήστη της συσκευασίας στο να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα του προϊόντος ή στην παραγωγικότητα, προκειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει την αγορά.

Σε αυτές, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, απαιτείται σωστός σχεδιασμός της συσκευασίας με προσεκτικά βήματα, τεχνογνωσία και αμεροληψία, καθώς και υποστήριξη από τις κατάλληλες εργαστηριακές αναλύσεις, ώστε να αποφεύγονται μελλοντικά προβλήματα στην παραγωγή.

Τεχνικά Θέματα
Νομικά Θέματα
Sustainability