Ένα σύστημα που επεξεργάζεται φιλμ εύκαμπτης συσκευασίας επηρεάζεται από ποικίλες παραμέτρους (π.χ. συσκευαστικές μηχανές, φιλμ, εγκαταστάσεις, χρήστες). Αυτό καθιστά ακόμη και τα ευκολότερα τεχνικά θέματα που προκύπτουν στην παραγωγική διαδικασία πολύπλοκα.

Στόχος των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών είναι να επικεντρωθούμε σε εκείνες τις παραμέτρους που δημιουργούν πραγματικά τα ζητήματα και καθυστερούν την παραγωγική διαδικασία, αποφεύγοντας, με αυτό τον τρόπο, άσκοπες δοκιμές και αναλύσεις.

Προσφέρουμε στον παραγωγό το χρόνο που χρειάζεται, ώστε να αναπτύξει το προϊόν του, αφήνοντας το κομμάτι της συσκευασίας σε εμάς.

Είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε οποιαδήποτε ανάγκη αφορά την εύκαμπτη συσκευασία. Τέτοιες ανάγκες μπορεί να αφορούν:

 • Σχεδιασμό νέων προϊόντων
 • Βελτίωση τρέχοντων προϊόντων
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση προσωπικού σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα
 • Εξορθολογισμό συσκευασιών με στόχο ένα ενιαίο σύστημα για ευκολότερη διαχείριση
 • Μείωση κόστους συσκευασίας ανά μονάδα προϊόντος
 • Προσαρμογή στην κυκλική οικονομία (βιώσιμη ανάπτυξη, ανακύκλωση, κομποστοποίηση), με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
flexible film packaging
flexible film packaging

Ένα σύστημα που επεξεργάζεται φιλμ εύκαμπτης συσκευασίας, συνήθως επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους (συσκευαστικές μηχανές, φιλμ, εγκαταστάσεις, χρήστες κτλ).

Στόχος των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών είναι να επικεντρωθούμε σε εκείνες τις παραμέτρους που δημιουργούν πραγματικά τα ζητήματα και καθυστερούν την παραγωγική διαδικασία, αποφεύγοντας, με αυτό τον τρόπο, άσκοπες δοκιμές και αναλύσεις.

Προσφέρουμε στον παραγωγό το χρόνο που χρειάζεται, ώστε να αναπτύξει το προϊόν του, αφήνοντας το κομμάτι της συσκευασίας σε εμάς.

Είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε οποιαδήποτε ανάγκη αφορά την εύκαμπτη συσκευασία. Τέτοιες ανάγκες μπορεί να αφορούν:

 • Σχεδιασμό νέων προϊόντων
 • Βελτίωση τρέχοντων προϊόντων
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση προσωπικού σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα
 • Εξορθολογισμό συσκευασιών με στόχο ένα ενιαίο σύστημα για ευκολότερη διαχείριση
 • Μείωση κόστους συσκευασίας ανά μονάδα προϊόντος
 • Προσαρμογή στην κυκλική οικονομία (βιώσιμη ανάπτυξη, ανακύκλωση, κομποστοποίηση), με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης