Νέα τροποποίηση της νομοθεσίας (ΕΕ) 10/2011

Στις 2 Σεπτεμβριου ήρθε στη δημοσιότητα η ο κανονισμός (ΕΕ) 1245/2020, ο οποίος αποτελεί και την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας (ΕΕ) 10/2011. Η τροποποίηση περιέχει αρκετές δεσμευτικές αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο μετανάστευσης ουσιών σε πλαστικά υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Μεταξύ άλλων, μειώνεται το όριο μετανάστευσης στις πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες…