Ανακύκλωση συσκευασιών τροφίμων

  O γερμανικός οργανισμός περιβάλλοντος (Umweltbundesamt – UBA) δημοσίευσε πρόσφατα τις εννέα αρχές για την κυκλική οικονομία (9 Principles for a circular economy). Οι αρχές εστιάζουν στην ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε θέματα κυκλικής οικονομίας και περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη δημοσίευση αναφέρεται  στα πλεονεκτήματα χρήσης υλικών συσκευασίας και όχι μόνο, τα οποία είναι πιο…

Έλεγχοι ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις τροφίμων

Στα πλαίσια των οργανωμένων ελέγχων των επιχειρήσεων της αλυσίδας τροφίμων από τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων (ΕΦΕΤ), εκδόθηκε, πρόσφατα, η απόφαση 4463/Β/9-10-2020. Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα προϊόντα των τροφίμων θα ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με συγκεκριμένες παραμέτρους βαθμολόγησης. Η κατάταξη των παραπάνω εταιριών στο σύστημα…