Ένταξη της Pack-Lab στο σύνδεσμο βιομηχανιών πλαστικών Ελλάδος

Ο σύνδεσμος βιομηχανιών πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε) στοχεύει στην ανάδειξη των πλαστικών υλικών, στην επιστημονική ενίσχυση του κλάδου καθώς και στην εξωστρέφεια των εταιριών-μελών του. Η πρόσφατη ένταξη της Pack-Lab στο σύνδεσμο θα τονώσει τη θέση της ως εργαστήριο αναλύσεων συσκευασιών και πλαστικών υλικών στην αγορά με σκοπό να διευρύνει τη δραστηριότητα της στον ελλαδικό χώρο.…