Πλαστικά υλικά και κυκλική οικονομία. Μελέτη και στατιστική ανάλυση.

Πλαστικά υλικά και κυκλική οικονομία. Μελέτη και στατιστική ανάλυση. Η κυκλική οικονομία και η σύνδεσή της με τα πλαστικά υλικά αποτελεί θέμα συζήτησης σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για τα την ανακύκλωση των πλαστικών υλικών, στους οποίους τα κράτη μέλη οφείλουν να δεσμευτούν και να επιτύχουν. Πιο συγκεκριμένα,…