Νέος κανονισμός για τα απορρίμματα συσκευασιών στην Ε.Ε.

Εντός του 2023 αναμένεται η ολοκλήρωση του κανονισμού σχετικά με τα απορρίμματα συσκευασίας, ο οποίος θα αντικαταστήσει την παλαιότερη οδηγία ΕΕ / 62/1994. Η πρόταση για την ανανέωση έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν το τέλος του 2022. Ο νέος κανονισμός έχει ως στόχο τη μείωση των απορριμμάτων συσκευασιών, την προώθηση χρήσης ανακυκλωμένου υλικού καθώς και την ενίσχυση…