Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε οποιοδήποτε ερώτημα στον τομέα της συσκευασίας.

Επιθυμώ να αλλάξω το υλικό συσκευασίας που χρησιμοποιώ και να το κάνω πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?

Η προσαρμογή στην κυκλική οικονομία είναι πολύπλοκο ζήτημα και αποτελεί αρκετά διευρυμένη έννοια. Γίνεται με αρκετούς τρόπους και το καλύτερο είναι το θέμα να εξετάζεται κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, αν αναφερόμαστε στην ανακύκλωση συσκευασίας, υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν πριν επανασχεδιάσουμε τη συσκευασία μας, όπως η χώρα διανομής του προϊόντος, τα σημεία συλλογής της ανοιχτής συσκευασίας, ακόμη και ποια καταστήματα πρόκειται να πουλήσουν τα προϊόντα μας. 

Πρόκειται να ξεκινήσω τη δική μου εταιρία παραγωγής τροφίμων. Μπορεί η “Pack-Lab” να με βοηθήσει στην επιλογή της κατάλληλης εύκαμπτης συσκευασίας για το προϊόν μου?

Η έμπειρη ομάδα μας είναι σε θέση να αναλάβει εξ’ολοκλήρου την υλοποίηση νέων “project”, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στο σύστημα συσκευασίας (μηχανές, υλικά κτλ). Σχεδιάζουμε με πυλώνα την επιθυμία των συνεργατών μας, υλοποιούμε το σχεδιασμό και αναπτύσσουμε μαζί ένα πλάνο ελέγχου για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του υλικού συσκευασίας. Στόχος μας είναι η ασφάλεια και διατηρησιμότητα του προϊόντος.

Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της “Pack-Lab” για εκπαίδευση στο προσωπικό της εταιρίας μου, ώστε να κατανοήσει καλύτερα το ρόλο της συσκευασίας για το τρόφιμο. Μπορεί να γίνει αυτό?

Ναι, η συσκευασία είναι το αντικείμενο ειδίκευσης της ομάδας μας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί εξατομικευμένη εκπαίδευση σε τεχνικά χαρακτηριστικά της εύκαμπτης συσκευασίας, να αναλυθούν τα πιο συνήθη προβλήματα στην παραγωγή και να γίνει ενημέρωση για τον τρόπο παραγωγής ενός φιλμ εύκαμπτης συσκευασίας. Επιπλέον, είμαστε κοντά σας σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, όπως μετανάστευση ουσιών προς το τρόφιμο.

Το φιλμ συσκευασίας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή μου δε μου επιτρέπει να «τρέξω» τη μηχανή στην ονομαστική ταχύτητα του κατασκευαστή. Ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα?

Για το συγκεκριμένο θέμα απαιτείται σειρά αναλύσεων και πιθανόν επίσκεψη από ειδικούς μας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φιλμ, ώστε να κατανοήσουμε ποιο είναι το χαρακτηριστικό που δημιουργεί το πρόβλημα. Η εύκαμπτη συσκευασία είναι πολύπλοκη, διότι, συνήθως, εμπλέκονται διαφορετικά στρώματα υλικού και μια απλή, χωρίς ανάλυση, παρατήρηση μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για συνδυασμό παραγόντων που δημιουργούν ένα θέμα.

Μετά από σχετική έρευνα αγοράς κατέληξα σε μια συσκευασία που μου αρέσει. Μπορεί να γίνει κάποια ανάλυση, ώστε να δω πώς μπορώ να αναπτύξω κάτι παρόμοιο για το δικό μου προϊόν?

Ναι, η ανάλυση πακέτων ή φιλμ εύκαμπτης συσκευασίας είναι εφικτή και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Μαζί με την εμπειρία μας στα υλικά συσκευασίας, είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε κάτι νέο για εσάς.

Μπορεί το εργαστήριο να αναπτύξει νέες μεθόδους ανάλυσης ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών?

Το εργαστήριο είναι δυναμικό και αναπτύσσει συνεχώς νέες μεθόδους, με βάση ειδικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιπλέον, με το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών μας σε Ελλάδα και εξωτερικό, είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που αφορούν εργαστηριακές αναλύσεις σχετικές με τη συσκευασία.